Handreiking toezicht AlcoholwetEen groeiend kennisplatform dat praktisch informatie en handvatten verzameld om handhaving van de Alcoholwet effectief in te richten

Voorgestelde wetswijzigingen

Milou Hessels 03-01-2020 61 keer bekeken 0 reacties

Naar aanleiding van de evaluatie van de DHW in 2016 en de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord over alcohol, is een wijziging van de DHW in voorbereiding. Het wetsvoorstel is op 13 november 2019 bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Belangrijke voorgestelde wijzigingen betreffen onder meer:

  • regulering van de verkoop op afstand (internetverkoop);
  • het aan banden leggen van prijsacties op basis van landelijke wetgeving;
  • strafbaarstelling van wederverstrekking (het doorgeven van alcohol in de publieke ruimte aan een minderjarige);
  • uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht.

0  reacties

Cookie-instellingen