Handreiking toezicht AlcoholwetEen groeiend kennisplatform dat praktisch informatie en handvatten verzameld om handhaving van de Alcoholwet effectief in te richten

Pilot

Pilot handreiking - Toezicht op de Alcoholwet
In 2020 en 2021 stond een pilot op het programma met als doel 1) gemeenten middels de handreiking actief te ondersteunen bij het versterken van het toezicht en 2) lessen en goede voorbeelden op te halen die via de handreiking met andere gemeenten kunnen worden gedeeld.

Oorspronkelijk was het plan om met tien gemeenten anderhalf jaar te werken aan de implementatie van de handreiking. Door de komst van COVID-19 trok een deel van de gemeenten hun aanmelding in, wegens andere (handhavings)prioriteiten. Uiteindelijk zijn vier gemeenten gestart en hebben onder begeleiding van Bureau Objectief en Trimbos-instituut gewerkt met de handreiking. 

De pilots zijn minder ver gevorderd dan oorspronkelijk gepland. Twee van de vier gemeenten zijn eind 2021 in de fase van planvorming en willen, als de coronamaatregelen het toelaten, in 2022 starten met het uitvoeren van controles. Deze plannen zijn geanonimiseerd beschikbaar gesteld. 

 

Cookie-instellingen