Handreiking toezicht AlcoholwetEen groeiend kennisplatform dat praktisch informatie en handvatten verzameld om handhaving van de Alcoholwet effectief in te richten

Nieuwe Alcoholwet

Verschillen: Alcoholwet vervangt DHW 

Nederland hanteert wettelijke eisen voor de verkoop van alcohol. Deze stonden in de Drank- en Horecawet (DHW) maar vanaf 1 juli 2021 wordt deze vervangen door de nieuwe Alcoholwet. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder op een rij gezet.
 

Situatie vanaf 1 juli 2021: Alcoholwet

Situatie tot 1 juli 2021: Drank- en Horecawet
 

 

Wederverstrekking
Een volwassene die alcoholhoudende drank koopt en doorgeeft aan een minderjarige kan gestraft worden met een geldboete (€ 435,-). Horecaondernemers en de minderjarige die de alcohol in ontvangst neemt kunnen nog steeds worden beboet voor het niet naleven van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop.

Wederverstrekking
Wederverstrekking is niet strafbaar. Alleen minderjarigen en horecaondernemers kunnen worden beboet voor het niet naleven van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop.
 

 

Inzet testkopers
16- en 17-jarige testkopers die werken in het kader van toezicht zijn niet meer strafbaar.

Inzet testkopers
Geen wettelijke grondslag voor de inzet van 16- en 17-jarige testkopers, maar kan ingezet worden mits de werkwijze voldoet aan een aantal voorwaarden.

 

Prijsacties
Aanbiedingen op alcohol voor verkopers ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’ mogen maximaal 25% korting geven op de normale verkoopprijs. Zo zijn voor supermarkten/slijters prijsacties voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’ niet meer toegestaan. Dit geldt niet voor alcohol die ter plaatse genuttigd zal worden op locaties met een tapvergunning. Bijvoorbeeld, de horeca en sportkantines blijven, net zoals in de DHW, bevoegd om meer dan 25% korting te geven. Gemeenten blijven wel nog bevoegd om ‘happy hours’ aan banden te leggen.

Prijsacties
Gemeenten hebben de bevoegdheid om ‘happy hours’ in horeca aan banden te leggen.

 

Alcoholverkoop op afstand
Sterk alcoholhoudende drank (en overige producten behorende tot het slijtersbedrijf)  mogen alleen worden verkocht via websites die geen andere producten aanbieden. Supermarkten mogen bijvoorbeeld geen sterke drank meer verkopen via de eigen website. 

De verkoper die op afstand alcohol verkoopt, bijvoorbeeld via website of bezorgplatform, is verplicht om een leeftijdsvraag te stellen vóór afronding van het aankoopproces. De koper is dan bijvoorbeeld verplicht hun geboortedatum door te geven of leeftijd aan te vinken. 

Op website/bezorgplatform moet worden vermeld dat de leeftijd wordt gecontroleerd bij aflevering van het alcoholhoudende product.

Het plan is om later de leeftijdsvraag te vervangen door een leeftijdsverificatiesysteem. 

Het NVWA zal verantwoordelijk zijn voor de handhaving van alcoholverkoop op afstand. 

Iedere verkoper die alcohol verkoopt op afstand wordt verplicht een geborgde werkwijze (document) op te stellen met daarin een beschrijving van hoe ze borgen dat de leeftijd wordt geverifieerd bij de bezorging. Ook als een externe bezorger de alcohol aflevert blijft de verkoper verantwoordelijk voor naleving van de leeftijdsgrens.

Alcoholverkoop op afstand
Dit onderwerp was niet opgenomen in de DHW.

 

De nieuwe Alcoholwet hanteert een three-strikes-out-maatregel voor alcoholverkoop op afstand. De bevoegdheid om alcoholhoudende drank te verkopen kan ontzegt worden aan bedrijven die in 12 maanden drie keer de regels met betrekking tot de leeftijdsgrens overtreden.

 

 

Stage VMBO
VMBO-leerlingen mogen vanaf 14- en 15-jarige alcohol schenken wanneer zij stage lopen in een horecabedrijf.

Stage VMBO
VMBO-leerlingen mogen pas vanaf 16 jaar alcohol schenken wanneer zij stage lopen in een horecabedrijf.

 

Alcoholoverlast gebied
Gemeenten (met name de G4) krijgen meer mogelijkheden om een alcohol-overlastgebied te definiëren. Binnen dit gebied kan de gemeente extra regels instellen met betrekking tot alcoholverkoop. 

Alcoholoverlast gebied
Dit onderdeel was niet opgenomen in de DHW.

 

Sociale Hygiëne Register
Leidinggevenden van een horecabedrijf of slijterij moeten zijn ingeschreven in het Register sociale hygiëne. Dit verandert in de praktijk niets, omdat leidinggevenden nu ook moeten beschikken over een bewijsstuk waaruit blijkt dat ze beschikken over voldoende kennis en inzicht in sociale hygiëne en inschrijving in het register was al noodzakelijk.

Het register sociale hygiëne wordt beheerd door een nieuw zelfstandig bestuursorgaan: de “Landelijke commissie sociale hygiëne”. Deze nieuwe commissie zal naar verwachting vanaf 1 januari 2022 van start gaan. De commissie erkent diploma’s sociale hygiëne en beslist over buitenlandse diploma’s. Diploma’s zijn geldig voor een periode van vijf jaar. 

Sociale Hygiëne Register
Leidinggevenden moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht in sociale hygiëne.

Het register sociale hygiëne wordt beheerd door de Landelijke Examen Commissie van de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca).

 

Cursussen en proeverijen in slijtlokaliteiten 
Gemeenten kunnen bij verordening bepalen dat lokale slijterijen zijn toegestaan om in hun verkoopruimte besloten en betaalde proeverijen of cursussen te organiseren - maximaal 1 per dag en 3 per week. De cursussen mogen alleen plaatsvinden buiten de dagen en tijden waarop de slijterij normaal gesproken open is voor klanten. 

Cursussen en proeverijen in slijtlokaliteiten 
Het is slijterijen verboden om in hun verkoopruimte besloten en betaalde proeverijen of cursussen te organiseren.

 

De regel vervalt dat een minderjarige een slijterij alleen mag betreden onder begeleiding van iemand boven de 21 jaar, omdat deze eis in de praktijk tot lastige situaties leidt (waarbij bijv. een jonge ouder een kind buiten moet laten staan).

Als je jonger bent dan 21 jaar mag je alleen onder begeleiding van iemand ouder dan 21 jaar de slijterij betreden.

 

Oppervlakte-eis
Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35m2. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om via de gemeentelijke ordening eisen te stellen voor hogere minimale oppervlaktes.

Oppervlakte-eis
Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35m2.

 

Hoogte-eis
Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2.60 meter van de vloer af gemeten en voor bestaande bouw is 2.10 meter.

Hoogte-eis
Hoogte-eis is 2.40 meter van de vloer af gemeten.

 

Toiletruimte
Nieuwbouw heeft minimaal twee toiletten zonder verdere eisen voor gelegenheden om handen te wassen. Het volstaat om slechts één toilet te hebben als er maximaal 15 personen zijn aangewezen op het toilet. 

Voor bestaande bouw geldt dat één toilet volstaat, indien er maximaal 25 personen op zijn aangewezen.

Toiletruimte
Ten minste twee volledig gescheiden toiletten met minimaal met minimaal één gelegenheid om de handen te wassen met schoon drinkwater.

De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit (voorportaal).

 

Ventilatie-eis
Mechanische afvoer is niet verplicht. Luchtverversingscapaciteit bij nieuwbouw is 4dm3/s per persoon (vereist voor nieuwbouw is dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt). 

Voor bestaande bouw geldt 2,12 dm3/s per persoon.    

Ventilatie-eis
Een horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.

 

 

 

 


In de Memorie van Toelichting kan worden gelezen hoe de nieuwe Alcoholwet tot stand is gekomen. 

Cookie-instellingen